Statsbudgetens
 månadsutfall
   September 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:3

SB inkl. TB


sep

sep

sep

jan-sep

2000

2000

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

52 204

52 451

- 247

509 651

658 915

617 097

2000

Inkomster av statens verksamhet

1 022

960

62

40 982

45 722

48 869

3000

Inkomster av försåld egendom

0

0

0

61 509

61 509

95 031

4000

Återbetalning av lån

322

349

-27

1 773

2 546

2 654

5000

Kalkylmässiga inkomster

925

819

106

6 400

8 414

9 017

6000

Bidrag m.m. från EU

68

917

- 849

7 625

9 899

9 646

Summa

54 540

55 496

- 956

627 940

787 006

782 313

Not:BP 00:3 = ESV:s Budgetprognos 2000:3 (2000-09-12), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]