Statsbudgetens månadsutfall
   Maj 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:2

SB inkl. TB


maj

maj

maj

jan-maj

2000

2000

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

56 260

62 104

-5 844

307 203

645 812

617 097

2000

Inkomster av statens verksamhet

12 844

12 624

220

20 690

45 265

48 869

3000

Inkomster av försåld egendom

818

0

818

1 302

46 084

95 031

4000

Återbetalning av lån

224

209

15

955

2 546

2 654

5000

Kalkylmässiga inkomster

622

721

-99

3 210

9 000

9 017

6000

Bidrag m.m. från EU

335

509

- 174

5 805

10 504

9 646

Summa

71 103

76 168

-5 065

339 165

759 211

782 313

Not:BP 00:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:2 (2000-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]