Statsbudgetens
 månadsutfall

  Mars 2000

  Nr: 2000:3, 28 april 2000


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:1]


Budgetsaldot för mars månad blev 11,8 mdkr. Utgifterna som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 3,0 mdkr högre än prognostiserat.

Mars månads utfall, mdkr

Utfall
mars

BP 00:1
mars

Avvikelse
mars

Ack. utfall
jan-mars

BP 00:1
2000

SB

Utgifter

41,7

41,4

0,4

163,1

712,0

699,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

53,5

50,5

3,0

156,1

626,6

623,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

1,9

2,1

-0,1

16,7

90,1

81,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-13,6

-11,2

-2,5

-9,7

-4,7

-5,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-11,2

-11,2

0,0

-11,2

-45,0

-45,0

Inkomster

53,6

51,4

2,1

203,9

711,9

782,3

Budgetsaldo

11,8

10,1

1,8

40,8

-0,1

82,5

BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick till 41,7 mdkr, vilket är 0,4 mdkr högre än prognosen. Utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet blev högre än beräknat medan utgifterna för flertalet övriga områden blev lägre. Den kassamässiga korrigeringsposten blev 2,0 mdkr lägre än prognosen.De totala inkomsterna uppgick till 53,6 mdkr, att jämföras mot prognosen på 51,4 mdkr. Främst är det inkomstskatterna som blev högre än beräknat, 2,9 mdkr. Den största negativa avvikelsen kan hänföras till betalningsdifferenser, skattekonto, 1,8 mdkr lägre än beräknat.

Nästa budgetprognos presenteras den 6 juni 2000.


Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post Carl.J.Norden@esv.se
Catarina Frank-Lundkvist (utgifter), tel 08-690 42 47 e-post Catarina.Frank-Lundkvist@esv.se
Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 43 51 e-post Hwan.Willen@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]