Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

50 201

48 222

1 979

191 900

642 975

617 097

2000

Inkomster av statens verksamhet

1 339

983

357

4 149

46 421

48 869

3000

Inkomster av forsald egendom

483

483

0

483

484

95 031

4000

Aterbetalning av lan

406

269

137

667

2 546

2 654

5000

Kalkylmassiga inkomster

613

822

- 209

1 714

9 000

9 017

6000

Bidrag m.m. fran EU

523

656

- 133

4 968

10 427

9 646

Summa

53 565

51 434

2 131

203 881

711 853

782 313

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]