Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

6100

Bidrag fran EG:s jordbruksfond

457

425

32

4 494

7 421

7 445

6200

Bidrag fran EG:s fiskefond

0

5

-5

55

103

42

6300

Bidrag fran EG:s regionalfond

15

84

-70

13

843

351

6400

Bidrag fran EG:s socialfond

51

141

-90

401

1 790

1 701

6500

Bidrag till transeuropeiska natverk

0

0

0

5

230

100

6900

Ovriga bidrag fran EG

0

0

0

0

39

7

Summa

523

656

- 133

4 968

10 427

9 646

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudgetupp en nivå
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]