Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

5100

Avskrivningar och amorteringar

0

141

- 141

111

1 112

1 120

5200

Statliga pensionsavgifter

613

680

-67

1 603

7 888

7 897

Summa

613

822

- 209

1 714

9 000

9 017

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudgetupp en nivå
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]