Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

4100

Aterbetalning av naringslan

9

8

1

28

99

105

4300

Aterbetalning av studielan

392

256

137

567

2 330

2 482

4500

Aterbetalning av ovriga lan

4

5

-1

72

116

67

Summa

406

269

137

667

2 546

2 654

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudgetupp en nivå
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]