Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

3100

Inkomster av forsalda byggnader och maskiner

0

0

0

0

0

30

3200

Ovriga inkomster av markforsaljning

0

0

0

0

1

1

3300

Ovriga inkomster av forsald egendom

483

483

0

483

483

95 000

Summa

483

483

0

483

484

95 031

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudgetupp en nivå
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]