Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

2100

Rorelseoverskott

35

25

10

35

13 264

15 110

2200

Overskott av statens fastighetsforvaltning

114

0

114

114

114

100

2300

Ranteinkomster

357

189

169

556

2 432

1 784

2400

Aktieutdelning

32

64

-32

32

17 715

18 775

2500

Offentligrattsliga avgifter

588

558

30

1 977

7 646

7 952

2600

Forsaljningsinkomster

116

31

85

252

383

432

2700

Boter m.m.

55

71

-16

129

2 685

2 674

2800

Ovriga inkomster av statens verksamhet

42

44

-3

1 054

2 181

2 042

Summa

1 339

983

357

4 149

46 421

48 869

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudgetupp en nivå
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]