Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

1100

Skatt pa inkomst

11 542

8 606

2 936

24 074

103 946

94 941

1200

Socialavgifter och allman pensionsavgift

16 766

15 334

1 432

57 358

223 766

219 485

1300

Skatt pa egendom

582

616

-35

1 804

37 595

36 786

1400

Skatt pa varor och tjanster

20 516

21 072

- 556

66 426

266 241

258 927

1500

Utjamningsavgift

1 596

1 599

-3

4 789

19 186

18 421

1600

Betalningsdifferenser, skattekonto

- 801

995

-1 796

37 450

-7 758

-11 463

Summa

50 201

48 222

1 979

191 900

642 975

617 097

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudgetupp en nivå
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]