Statsbudgetens
 månadsutfall
   Februari 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB


feb

feb

feb

jan-feb

2000

2000

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

82 336

82 336

0

141 699

642 975

617 097

2000

Inkomster av statens verksamhet

873

873

0

2 809

46 421

48 869

3000

Inkomster av försåld egendom

0

0

0

0

484

95 031

4000

Återbetalning av lån

147

147

0

261

2 546

2 654

5000

Kalkylmässiga inkomster

735

735

0

1 101

9 000

9 017

6000

Bidrag m.m. från EU

672

672

0

4 445

10 427

9 646

Summa

84 764

84 764

0

150 316

711 853

782 313

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]