Statsbudgetens
 månadsutfall

  December 2000

  Nr: 2000:12, 29 januari 2001


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:4]


Budgetsaldot för december månad blev –3,7 mdkr. Det preliminära ackumulerade utfallet t.o.m. december visar att utgiftstaket för 2000 beräknas underskridas med 5,7 mdkr. Observera att utfallet är preliminärt vilket innebär att det kommer att ändras i samband med myndigheternas bokslut. Sannolikt kommer det slutliga underskridandet av utgiftstaket att bli lägre. Budgetsaldot är dock definitivt.

December månads utfall, mdkr

Utfall
dec

BP 00:4
dec

Avvikelse
dec

Ack. utfall
jan-dec

BP 00:4
2000

SB

Utgifter

67,9

78,6

-10,7

698,5

703,6

699,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

65,1

62,7

2,5

619,2

619,9

623,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

6,2

5,5

0,7

90,2

90,6

81,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,5

10,4

-13,9

-10,9

-6,9

-5,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-11,2

-11,2

0,0

-45,0

-45,0

-45,0

Inkomster

64,2

55,2

9,0

800,4

785,9

782,3

Budgetsaldo

-3,7

-23,4

19,6

101,9

82,3

82,5

BP 00:4 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


De totala utgifterna i december uppgick till 67,9 mdkr, vilket är 10,7 mdkr lägre än prognostiserat. Den största negativa avvikelsen svarar den kassamässiga korrigeringsposten för, medan utgifterna för Totalförsvar och Studiestöd däremot blev högre än beräknat.De totala inkomsterna uppgick till 64,2 mdkr, vilket är 9,0 mdkr högre än prognosen.


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2000:4) publicerades den 12 december 2000. Nästa budgetprognos (BP 2001:1) publiceras den 3 april 2001.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post Carl.J.Norden@esv.se
Joachim Waern (utgifter), tel 08-690 44 23 e-post Joachim.Waern@esv.se
Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 44 33 e-post Hwan.Willén@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]