Statsbudgetens
 månadsutfall
   December 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2000,mkr

Utfall

BP 00:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2000

2000

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

60 399

50 220

10 180

672 757

657 949

617 097

2000

Inkomster av statens verksamhet

1 486

2 081

- 596

46 209

45 911

48 869

3000

Inkomster av försåld egendom

5

1

4

61 514

61 510

95 031

4000

Återbetalning av lån

401

447

-46

2 430

2 452

2 654

5000

Kalkylmässiga inkomster

906

779

127

8 618

8 438

9 017

6000

Bidrag m.m. från EU

964

1 664

- 700

8 899

9 668

9 646

Summa

64 161

55 192

8 969

800 427

785 929

782 313

Not:BP 00:4 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]