Myndigheten ska fördela intäkter och kostnader enligt en indelning för redovisningen

Myndigheten ska fördela sina totala intäkter och kostnader enligt den indelning som används för resultatredovisningen i övrigt.

Det ska framgå av resultatredovisningen vilka de totala kostnaderna och intäkterna är för verksamhetens olika områden. Intäkter och kostnader för uppbörd och transfereringar kan tas med i resultatredovisningen. Om de tas med ska de, liksom i resultaträkningen, hållas isär från verksamhetens intäkter och kostnader.

Myndigheten kan fördela sina intäkter och kostnader per verksamhetsområde, eller både per verksamhetsområde och per prestationsområde. För en myndighet som har en homogen verksamhet behövs ingen särskild indelning av resultatredovisningen. De summor som finns angivna i resultaträkningen anger ni i så fall en gång till i resultatredovisningen

Kontakt