Exempelsamling för resultatredovisning

För att underlätta arbetet med resultatredovisningen presenterar vi här några exempel från myndigheternas årsredovisningar för 2020. Exemplen är avsedda att illustrera olika tillämpningar av viktiga aspekter i regelverket. De speglar framför allt redovisning av analyser, bedömningar och indikatorer.

Exemplen är valda med omsorg men vi har varken rangordnat dem eller utnämnt de bästa. Däremot har vi samlat exempel som vi tror kan vara inspirerande. Hör gärna av dig om du tycker att vi har missat något exempel.

Årsredovisningarna hittar du på respektive myndighets webbplats.

Analyser av verksamhetens resultat

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2020, s. 10 och 23
(elsakerhetsverket.se)

Försäkringskassan

Försäkringskassans årsredovisning 2020 (pdf), s. 150
(forsakringskassan.se)

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2020, s. 19, 36, 39, 63, 69 och 17
(kemi.se)

Sametinget

Sametingets årsredovisning 2020 (pdf), s. 66
(sametinget.se)

Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetets årsredovisning 2020, s. 5
(uka.se)

Analyser av könsuppdelad statistik

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 , s. 21, 22, 23, 31, 32, 62, 76, 85 och 86
(arbetsformedlingen.se)

Försvarshögskolan

Försvarshögskolans årsredovisning 2020, s. 3, 19 och 25
(fhs.se)

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands läns årsredovisning 2020, s. 37
(lansstyrelsen.se)

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens årsredovisning 2020, s. 34
(pensionsmyndigheten.se)

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelses årsredovisning 2020, s. 44 och 45
(stat-inst.se)

Bedömningar av kvalitet

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämndens årsredovisning 2020, s. 10 och 12
(arn.se)

Försäkringskassan

Försäkringskassans årsredovisning 2020 (pdf),s. 12
(forsakringskassan.se)

Lantmäteriet

Lantmäteriets årsredovisning 2020, s. 23 och 24
(lantmateriet.se)

Polismyndigheten

Polismyndighetens årsredovisning 2020, s. 67
(polisen.se)

Skatteverket

Skatteverkets årsredovisning 2020, s. 14, 35, 47 och 58
(skatteverket.se)

Bedömningar av måluppfyllelse i relation till effektmål

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2020, s. 23
(elsakerhetsverket.se)

Försäkringskassan

Försäkringskassans årsredovisning 2020, (pdf), s. 127
(forsakringskassan.se)

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets årsredovisning 2020, s. 10 och 11
(livsmedelsverket.se)

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens årsredovisning 2020, s. 59
(pensionsmyndigheten.se)

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Skolpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2020, s. 56
(spsm.se)

Bedömningar av måluppfyllelse i relation till övriga mål

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020, s. 7, 70 och 71
(arbetsformedlingen.se)

Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövdes årsredovisning 2020, s. 32, 34 och 38
(his.se)

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndighetens årsredovisning 2020, s. 32, 35, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61 och 63
(imy.se)

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets årsredovisning 2020, s. 13, 17 och 59
(kammarkollegiet.se)

Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning 2020, s. 53 och 54
(lansstyrelsen.se)

Bedömningar av inre effektivitet

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämndens årsredovisning 2020, s. 11, 12, 13, 25, 26 och 45
(arn.se)

Domstolsverket

Domstolsverkets årsredovisning 2020, s. 8, 22 och 44
(domstol.se)

Försvarets materielverk

Försvarets materielverks årsredovisning 2020, s. 43
(fmv.se)

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndighetens årsredovisning 2020, s. 30, 35, 38, 68 och 69
(kronofogden.se)

Skatteverket

Skatteverkets årsredovisning 2020, s. 14
(skatteverket.se)

Indikatorer till kvalitetsbegrepp

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämndens årsredovisning 2020, s. 11
(arn.se)

Försvarshögskolan

Försvarshögskolans årsredovisning 2020, s. 41 och 42
(fhs.se)

Försäkringskassan

Försäkringskassans årsredovisning 2020 (pdf), s. 110
(forsakringskassan.se)

Kriminalvården

Krimilnalvårdens årsredovisning 2020, s. 60, 61 och 62
(kriminalvarden.se)

Polismyndigheten

Polismyndighetens årsredovisning 2020, s. 189 och 190
(polisen.se)

Indikatorer till effektmål

Boverket

Boverkets årsredovisning 2020, s. 82
(boverket.se)

Polismyndigheten

Polismyndighetens årsredovisning 2020, s. 189 och 190
(polisen.se)

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2020, s. 56
(spsm)

Skolverket

Skolverkets årsredovisning 2020 (pdf), s. 65
(skolverket.se)

Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet årsredovisning 2020, s. 5
(uka.se)

Kontakt