Myndigheter startar och upphör

När en myndighet startar eller upphör, eller vid organisationsförändringar, börjar en process som styrs av många regler i form av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Detta gäller inte minst det ekonomiadministrativa området.

Inför en avvecklingsprocess finns det hjälp och stöd att få från många myndigheter. Det är förstås viktigt att kontakterna med berörda myndigheter etableras i ett tidigt skede.

ESV är en av flera myndigheter som lämnar stöd vid start, avveckling eller vid organisationsförändringar av myndigheter. Vi ger råd och stöd om

Flera myndigheter ger hjälp och stöd

Följande myndigheter lämnar stöd inom sina respektive ansvarsområden:

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: