Myndigheter startar och upphör

När en myndighet startar eller upphör eller vid organisationsförändringar börjar en process som styrs av många regler i form av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Detta gäller inte minst det ekonomiadministrativa området.

ESV är en av flera myndigheter som lämnar stöd vid start, avveckling eller vid organisationsförändringar av myndigheter.

Vi ger råd och stöd om

 • anslutning till och utträde ur den statliga redovisningsorganisationen och statsredovisningen
 • redovisnings- och avgiftsfrågor
 • anskaffning av lokaler.

ESV har också tagit fram handledningen Myndighet startar – myndighet upphör, som är tänkt att vara ett stöd för att planera och genomföra det ekonomiadministrativa arbetet i samband med organisations- och strukturförändringar i staten.

Dessutom har vi tagit fram Frågor och svar, främst frågor om redovisning, med anknytning till avveckling och organisationsförändringar.

Flera myndigheter ger hjälp och stöd

Inför en avvecklingsprocess finns det hjälp och stöd att få från många myndigheter. Det är förstås viktigt att kontakterna med berörda myndigheter etableras i ett tidigt skede. Följande myndigheter lämnar stöd inom sina respektive ansvarsområden:

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: