Rapportera myndighetens ekonomiska månadsutfall

Här hittar du de datum då myndigheten ska rapportera sitt ekonomiska månadsutfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes.

Datum för inrapportering av månadsutfall 2021

Utfall för Sista dag för inrapportering
December 2020 15 januari 2021
Januari 2021 10 februari 2021
Februari 2021 10 mars 2021
Mars 2021 15 april 2021
April 2021 10 maj 2021
Maj 2021 9 juni 2021
Juni 2021 15 juli 2021
Juli 2021 9 augusti 2021
Augusti 2021 8 september 2021
September 2021 14 oktober 2021
Oktober 2021 10 november 2021
November 2021 8 december 2021
December 2021 14 januari 2022

Datum för inrapportering av månadsutfall 2022

Utfall för Sista dag för inrapportering
December 2021 14 januari 2022
Januari 2022 9 februari 2022
Februari 2022 9 mars 2022
Mars 2022 13 april 2022
April 2022 10 maj 2022
Maj 2022 9 juni 2022
Juni 2022 15 juli 2022
Juli 2022 10 augusti 2022
Augusti 2022 12 september 2022
September 2022 17 oktober 2022
Oktober 2022 9 november 2022
November 2022 8 december 2022
December 2022 16 januari 2023

 

Kontakt