Rapportera myndighetens ekonomiska månadsutfall

Här hittar du de datum då myndigheten ska rapportera sitt ekonomiska månadsutfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes.

Datum för inrapportering av månadsutfall 2022

Utfall för Sista dag för inrapportering
Januari 2022 9 februari 2022
Februari 2022 9 mars 2022
Mars 2022 13 april 2022
April 2022 10 maj 2022
Maj 2022 9 juni 2022
Juni 2022 15 juli 2022
Juli 2022 10 augusti 2022
Augusti 2022 12 september 2022
September 2022 17 oktober 2022
Oktober 2022 9 november 2022
November 2022 8 december 2022
December 2022 16 januari 2023

Datum för inrapportering av månadsutfall 2023

Utfall för Sista dag för inrapportering
Januari 2023 8 februari 2023
Februari 2023 8 mars 2023
Mars 2023 13 april 2023
April 2023 10 maj 2023
Maj 2023 9 juni 2023
Juni 2023 17 juli 2023
Juli 2023 9 augusti 2023
Augusti 2023 11 september 2023
September 2023 16 oktober 2023
Oktober 2023 9 november 2023
November 2023 8 december 2023
December 2023 15 januari 2024

 

Kontakt