Rapportera myndighetens ekonomiska kvartalsutfall

Utöver månadsutfallet ska myndigheterna varje kvartal även rapportera ytterligare ekonomisk information och eventuellt lämna kommentarer på vissa S-koder. Här hittar du datumen för kvartalsrapporteringen till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes.

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna förutom det utfall som de lämnar månadsvis till statsredovisningen även rapportera fullständigt utfall för myndighetens hela verksamhet på S-koder och realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) av utfallet på anslag. De S-koder som ska rapporteras kvartalsvis anges med bokstaven K i kapitel 3 i S-kodsförteckningen.

Utfallet för kvartal 4 ligger bland annat till grund för pris- och löneomräkning av myndigheternas anslag.

I vissa fall ska myndigheten även lämna kommentarer på vissa S-koder i anslutning till kvartalsrapporteringen.

Myndigheten ska också lämna uppgift om sina avstämningar av konton för betalningar.

Inrapporteringsdatum för 2022

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 1 2022 13 april 2022
Kvartal 2 2022 15 juli 2022
Kvartal 3 2022 17 oktober 2022
Kvartal 4 2022 31 januari 2023
Kommentarer på S-koder för  Sista dag att lämna kommentarer
Kvartal 1 2022 20 april 2022
Kvartal 2 2022 20 juli 2022
Kvartal 3 2022 19 oktober 2022
Kvartal 4 2022 3 februari 2023
Betalningsavstämningar för Sista dag
Kvartal 1 2022 30 april 2022
Kvartal 2 2022 31 augusti 2022
Kvartal 3 2022 31 oktober 2022
Kvartal 4 2022 1 mars 2023

Inrapporteringsdatum för 2023

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 1 2023 13 april 2023
Kvartal 2 2023 17 juli 2023
Kvartal 3 2023 16 oktober 2023
Kvartal 4 2023 31 januari 2024
Kommentarer på S-koder för  Sista dag att lämna kommentarer
Kvartal 1 2023 17 april 2023
Kvartal 2 2023 19 juli 2023
Kvartal 3 2023 18 oktober 2023
Kvartal 4 2023 2 februari 2024
Betalningsavstämningar för Sista dag
Kvartal 1 2023 30 april 2023
Kvartal 2 2023 31 augusti 2023
Kvartal 3 2023 31 oktober 2023
Kvartal 4 2023 1 mars 2024

 

Kontakt