Rapportera myndighetens utfall i Hermes

Alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen ska rapportera myndighetens ekonomiska utfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Instruktioner för hur du rapporterar utfallet hittar du i Hermes.

I enlighet med ESV:s föreskrifter beslutar ESV om inrapporteringsdatum för det ekonomiska utfallet till statsredovisningen varje år. Senast den 30 juni publicerar ESV inrapporteringsdatumen för nästkommande år.

Myndigheterna ska rapportera utfallet månadsvis, kvartalsvis och i samband med årsbokslutet.

Kontakt