Statliga bolag och övriga organisationer

Myndigheterna ska löpande redovisa intäkter och transfereringar från och till bland annat statliga bolag och andra organisationer. Här hittar du exempel på statliga bolag och en förteckning med övriga statliga enheter, samt exempel på övriga organisationer och ideella föreningar som inte finansieras eller kontrolleras av den statliga eller kommunala sektorn.

Statliga bolag (exempel)

 • Akademiska Hus AB
 • Apotek Produktion & Laboratorier AB
 • Apoteket AB
 • AB Bostadsgaranti
 • AB Göta Kanalbolag
 • AB Svensk Bilprovning
 • AB Svensk Exportkredit
 • Green Cargo AB
 • Infranord AB
 • Jernhusen AB
 • Lernia AB
 • Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)
 • Metria AB
 • Miljömärkning i Sverige AB
 • Orio AB
 • PostNord AB
 • RISE AB
 • Samhall AB
 • SBAB Bank AB
 • SJ AB
 • SOS Alarm Sverige AB
 • Specialfastigheter Sverige AB
 • Statens bostadsomvandling AB
 • Svenska rymdaktiebolaget
 • Sveaskog Holding AB
 • Svenska Skeppshypotek
 • Svenska spel AB
 • Svevia AB
 • Swedavia AB
 • Swedesurvey AB
 • Systembolaget AB
 • Teracom Group AB
 • Vasallen AB
 • Vattenfall AB
 • Voksenåsen A/S
 • universitets och högskolors holdingbolag

Övriga statliga enheter

 • Allmänna arvsfonden
 • Almi
 • Arlandabanan Infrastructure
 • Chalmers tekniska högskola
 • Dramaten
 • Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT & UR
 • Högskolan i Jönköping
 • Norrlandsfonden
 • Operan
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Riksteatern
 • Stiftelsen Industrifonden
 • Saminvest
 • SVEDAB
 • Sveriges Radio AB
 • Sveriges Television AB
 • Sveriges Utbildningsradio AB
 • Swedfund
 • Visit Sweden AB
 • Östersjöstiftelsen

Övriga organisationer och ideella föreningar (exempel)

 • fritids- och idrottsorganisationer
 • handikapporganisationer
 • lottakårer
 • politiska partier
 • fackföreningar
 • kulturella föreningar
 • kyrkor eller religiösa samfund
 • välgörenhets- och hjälporganisationer

Kontakt