Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter

Om myndigheten har haft mellanhavanden med annan myndighet som under redovisningsåret har lagts ned ska det rapporteras som en motpart i Hermes.

Följande myndighet har lagts ned under 2019 och påverkar motpartsredovisningen i Hermes:

  • Gentekniknämnden har lämnat den statliga redovisningsorganisationen och Vetenskapsrådet har tagit över myndighetens ekonomiska redovisning (gäller från 1 september 2019).

Mellanhavanden med myndigheten (huvudsakligen kostnader och intäkter) kan eventuellt komma att uppvisa differenser i motpartsrapporterna i Hermes för avstämningen per 2019-12-31 som uppstått efter att myndigheten lagts ned.

Kostnaderna eller intäkterna ska ändå rapporteras med den nedlagda myndigheten som motpart. Detta kommer inte räknas som motpartsdifferens i EA-värderingen. I kommentarsfältet i motpartsrutinen i Hermes kan lämpligen kommentaren "nedlagd myndighet" anges.

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV