Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter

Om myndigheten har haft mellanhavanden med annan myndighet som under redovisningsåret har lagts ned ska det rapporteras som en motpart i Hermes.

Riksutställningar har lagts ned 2017-05-31 och påverkar motpartsredovisningen i Hermes.

Mellanhavanden med myndigheten (huvudsakligen kostnader och intäkter) kan eventuellt komma att uppvisa differenser i motpartsrapporterna i Hermes för avstämningen per 2017-12-31 som uppstått efter att myndigheten lagts ned.

Kostnaderna eller intäkterna ska ändå rapporteras med den nedlagda myndigheten som motpart. Detta kommer inte räknas som motpartsdifferens i EA-värderingen. I kommentarsfältet i motpartsrutinen i Hermes kan lämpligen kommentaren "nedlagd myndighet" anges.

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: