Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter

Om myndigheten har haft mellanhavanden med annan myndighet som under redovisningsåret har lagts ned ska det rapporteras som en motpart i Hermes.

Ingen myndighet har lagts ned under 2020.

De år en myndighet har lagts ned kan mellanhavanden med myndigheten (huvudsakligen kostnader och intäkter) eventuellt komma att uppvisa differenser i motpartsrapporterna i Hermes som uppstått efter att myndigheten lagts ned. Det framgår i så fall vid avstämningen per den 31 december för bokslutsåret.

Kostnaderna eller intäkterna ska rapporteras med den nedlagda myndigheten som motpart när nedlagda myndigheter förekommer. I kommentarsfältet i motpartsrutinen i Hermes anger ni då kommentaren "nedlagd myndighet".

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV