Lämna årsredovisningen

Årsredovisningen ska ställas till regeringen och skickas till berört fackdepartement.

Årsredovisningen ska dessutom lämnas till följande myndigheter/mottagare:

 • Ekonomistyrningsverket
 • Finansdepartementet
 • Riksdagens utredningstjänst
 • Riksrevisionen
 • Statskontoret.

Om frågor om totalförsvaret behandlas ska årsredovisningen också lämnas till:

 • Försvarsdepartementet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

E-postadresser

Årsredovisningen skickas med e-post som en pdf-fil eller annat vedertaget filformat till följande e-postadresser:

Departement

 • Arbetsmarknadsdepartementet: arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Finansdepartementet: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Försvarsdepartementet: forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Infrastrukturdepartementet: i.registrator@regeringskansliet.se
 • Justitiedepartementet: justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Kulturdepartementet: kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Miljödepartementet: m.registrator@regeringskansliet.se
 • Näringsdepartementet: naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Socialdepartementet: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Utbildningsdepartementet: utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Utrikesdepartementet: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Myndigheter

 • Ekonomistyrningsverket: registrator@esv.se
 • Riksdagens utredningstjänst: petita@riksdagen.se
 • Riksrevisionen: arsredovisning@riksrevisionen.se
 • Statskontoret: registrator@statskontoret.se
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: registrator@msb.se

Kontakt