Maj 2022 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter inom respektive område.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 1 040 miljoner kronor i maj, vilket är 35 miljoner kronor (3,5 procent) högre än i maj 2021.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 099 miljoner kronor, vilket är 102 miljoner kronor (2,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
3 Skatt, tull och exekution 1 040 35 5 099 102 12 930
1:1 Skatteverket 670 17 3 319 55 8 303
1:2 Tullverket 202 20 941 64 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 167 - 1 839 - 17 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt