Maj 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 426 miljoner kronor i maj, vilket är 1 212 miljoner kronor (23,2 procent) högre jämfört med maj 2021. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling blev högre.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 39 179 miljoner kronor, vilket är 2 162 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
16 Utbildning och universitetsforskning 6 426 1 212 39 179 2 162 95 384
1:1 Statens skolverk 128 35 442 20 1 367
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 372 357 2 031 580 4 654
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 906 - 5 4 303
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 14 11 283 177 841
1:13 Bidrag till lärarlöner 6 6 6 6 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 393 393 3 251 158 6 554
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 241 241 2 682 867 5 417
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 306 32 1 578 114 3 815
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 849 6 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 987 34 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 982 7 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 1 014 35 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 995 8 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 727 25 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 821 6 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 741 23 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 663 7 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 513 14 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 729 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 445 14 1 067
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 729 27 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 567 - 14 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 768 30 1 844
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 301 3 1 570 27 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 59 1 559 - 505 951
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 1 154 14 2 770
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 477 62 3 309 271 7 029
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 - 73 409 - 134 1 227
Övriga anslag 1 578 99 8 470 348 20 078
1:2 Statens skolinspektion 41 4 193 16 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 66 5 306 6 784
1:4 Sameskolstyrelsen 6 6 23 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 116 - 4 260
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 25 59 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 4 2 24 0 112
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 10 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 - 3 24 - 2 203
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 3 1 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 57 5 144
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 66 2 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 5 93 24 260
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 335 4 804
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 318 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 181 6 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 320 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 119 10 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 501 4 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 163 13 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 374 2 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 134 14 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 265 - 2 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 120 10 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 446 2 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 125 18 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 289 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 118 63 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 121 - 2 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 46 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 90 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 23 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 52 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 15 - 2 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 238 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 44 7 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 203 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 46 9 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 219 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 48 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 190 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 43 9 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 190 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 41 12 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 149 - 4 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 28 4 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 177 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 39 7 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 76 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 29 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 61 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 200 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 52 13 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 17 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 1 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 42 3 217 19 535
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 59 - 7 68
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 7 409 40 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 3 80 6 197
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 17 2 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 22 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 38 2 182 8 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 1 16 - 4 66
3:9 Sunet 5 - 8 15 - 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 - 1 13 0 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2 1 2 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 72 - 1 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 3 4 32 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 2 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 2 29 10 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt