Maj 2022 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 1 869 miljoner kronor i maj, vilket är 20 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 12 565 miljoner kronor, vilket är 287 miljoner kronor (2,2 procent) lägre än samma period 2021. Det beror främst på att utgifterna för anslag 1:2 Studiemedel blev 226 miljoner kronor lägre.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
15 Studiestöd 1 869 - 20 12 565 - 287 27 901
1:1 Studiehjälp 445 - 7 2 249 - 13 4 440
1:2 Studiemedel 1 189 - 20 8 795 - 226 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 121 6 880 8 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 19 - 47 19
1:7 Studiestartsstöd 24 - 8 173 - 45 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 82 10 406 37 1 090
Övriga anslag 7 0 44 - 2 110
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 11 - 1 31
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt