April 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 10 652 miljoner kronor i april, vilket är 4 408 miljoner kronor (70,6 procent) högre jämfört med april 2021. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:7 Maxtaxa i förskola och annan pedagogisk verksamhet m.m. och anslag 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling blev högre.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 32 752 miljoner kronor, vilket är 950 miljoner kronor (3,0 procent) högre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
16 Utbildning och universitetsforskning 10 652 4 408 32 752 950 95 384
1:1 Statens skolverk 88 - 15 314 - 14 1 367
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 305 - 105 1 659 224 4 654
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 906 1 906 1 906 - 5 4 303
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 102 6 269 166 841
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2 858 2 409 2 858 - 234 6 554
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 7 7 2 440 626 5 417
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 308 26 1 271 83 3 815
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 680 5 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 789 27 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 785 6 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 811 28 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 796 6 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 581 20 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 657 4 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 593 18 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 530 5 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 411 11 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 583 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 356 12 1 067
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 583 22 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 453 - 11 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 615 24 1 844
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 321 - 3 1 269 24 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 60 7 501 - 507 951
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 923 11 2 770
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 584 107 2 832 209 7 029
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 11 - 30 394 - 60 1 227
Övriga anslag 1 566 45 6 892 249 20 078
1:2 Statens skolinspektion 40 5 152 12 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 67 4 240 1 784
1:4 Sameskolstyrelsen 4 - 1 17 - 4 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 17 0 116 - 4 260
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 4 - 25 34 - 25 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 1 20 - 2 112
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 - 1 23 1 203
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 13 2 46 3 144
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 0 54 4 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 22 7 74 19 260
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 268 3 804
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 255 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 145 5 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 256 2 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 95 8 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 401 3 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 130 11 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 299 2 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 107 11 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 212 - 2 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 96 8 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 357 2 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 100 14 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 231 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 94 50 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 97 - 1 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 37 1 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 72 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 19 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 41 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 12 - 2 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 191 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 35 5 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 162 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 36 7 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 175 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 39 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 152 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 34 8 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 152 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 33 10 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 119 - 3 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 22 3 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 142 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 31 5 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 61 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 23 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 49 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 160 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 42 11 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 13 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 1 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 47 8 175 16 535
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 59 - 8 68
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 402 33 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 0 61 3 197
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 13 1 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 17 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 35 5 144 6 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 4 13 - 3 66
3:9 Sunet 4 2 11 6 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 11 1 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 70 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 0 1 29 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 1 26 8 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt