Mars 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 163 miljoner kronor i mars, vilket är 3 533 miljoner kronor (36,4 procent) lägre jämfört med mars 2021. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:7 Maxtaxa i förskola och annan pedagogisk verksamhet m.m. och anslag 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling blev lägre. De lägre anslagsutfallen förklarar även skillnaden i jämförelsen mellan det första kvartalet och samma period som föregående år.

För det första kvartalet uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 22 100 miljoner kronor, vilket är 3 458 miljoner kronor (13,5 procent) lägre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
16 Utbildning och universitetsforskning 6 163 - 3 533 22 100 - 3 458 95 384
1:1 Statens skolverk 73 - 7 226 0 1 367
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 541 82 1 354 329 4 654
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. - 1 298 - 1 911 4 303
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 158 151 167 160 841
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - 2 644 - 2 644 6 554
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 14 14 2 433 619 5 417
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 321 14 964 57 3 815
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 510 3 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 592 21 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 589 4 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 608 21 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 597 5 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 436 15 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 492 3 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 445 14 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 398 4 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 308 8 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 437 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 267 9 1 067
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 437 16 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 340 - 8 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 461 18 1 844
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 303 4 949 28 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 149 - 23 440 - 514 951
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 692 8 2 770
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 477 56 2 248 103 7 029
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 - 14 383 - 31 1 227
Övriga anslag 1 576 83 5 326 204 20 078
1:2 Statens skolinspektion 38 1 112 7 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 59 - 3 173 - 3 784
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 3 14 - 4 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 17 0 99 - 4 260
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 0 30 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 1 18 - 1 112
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 6 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 23 1 23 2 203
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 0 33 1 144
2:1 Universitetskanslersämbetet 16 2 40 4 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 52 12 260
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 201 2 804
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 191 0 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 108 4 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 192 2 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 71 6 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 301 2 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 98 8 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 224 1 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 81 8 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 159 - 1 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 72 6 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 268 1 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 75 11 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 173 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 71 38 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 72 - 1 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 27 1 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 54 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 14 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 31 0 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 9 - 1 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 143 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 27 4 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 122 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 27 5 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 132 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 29 1 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 114 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 26 6 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 114 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 25 7 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 89 - 2 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 17 2 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 106 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 23 4 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 45 0 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 6 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 18 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 37 0 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 6 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 120 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 31 8 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 10 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 6 1 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 43 3 127 9 535
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 57 - 7 68
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 3 - 5 402 33 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 2 44 3 197
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 0 9 1 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 13 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 38 3 109 1 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 10 1 66
3:9 Sunet 2 1 7 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 4 1 9 1 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 7 6 68 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 30 31 29 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 25 7 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt