Mars 2022 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Högre utgifter första kvartalet med anledning av 2022 års allmänna val

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 622 miljoner kronor i mars, vilket är 416 miljoner kronor (34,4 procent) högre jämfört med mars 2021.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 355 miljoner kronor. Det är 497 miljoner kronor (12,9 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Det beror framför allt på att utgifter inom anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati är 320 miljoner kronor högre i år jämfört med samma period 2021. De högre utgifterna består i huvudsak av statsbidrag som betalats ut till kommunerna för medverkan vid 2022 års allmänna val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Dessutom är utgifterna för anslagen 4:1 Regeringskansliet m.m. och 8:1 Mediestöd sammantaget 134 miljoner kronor högre jämfört med första kvartalet föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 622 416 4 355 497 17 433
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 132 13 308 9 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 12 222 12 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 9 1 19 2 120
2:5 Riksrevisionen 29 1 81 2 356
4:1 Regeringskansliet m.m. 515 14 1 906 74 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 272 4 832 - 3 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 331 315 349 320 705
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 68 - 10 84 - 4 208
8:1 Mediestöd 133 53 295 60 1 056
Övriga anslag 55 13 259 24 864
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 94 2 149
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 15 5 31 4 124
3:1 Sametinget 7 0 14 1 62
6:2 Justitiekanslern 5 1 14 1 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 13 4 32 6 125
6:4 Valmyndigheten 2 1 7 3 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 6 6 50
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 16
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 - 1 11 - 1 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 6 2 32
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt