Februari 2022 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 290 miljoner kronor i februari, vilket är 68 miljoner kronor (5,6 procent) högre jämfört med februari 2021.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 733 miljoner kronor. Det är 81 miljoner kronor (3,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Det beror framför allt på att utgifter inom anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. är 60 miljoner högre hittills i år jämfört med samma period 2021.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 290 68 2 733 81 17 433
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 9 177 - 5 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 76 - 3 143 0 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 2 11 1 120
2:5 Riksrevisionen 26 0 52 1 356
4:1 Regeringskansliet m.m. 685 30 1 391 60 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 269 - 19 560 - 7 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 1 18 6 705
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 14 6 16 7 208
8:1 Mediestöd 112 57 162 7 1 056
Övriga anslag 47 8 204 12 864
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 88 2 149
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 1 16 0 124
3:1 Sametinget 5 0 8 0 62
6:2 Justitiekanslern 5 1 10 1 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 10 1 19 2 125
6:4 Valmyndigheten 2 1 5 2 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 3 3 4 4 50
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 16
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 8 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 4 1 32
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt