Januari 2022 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 740 miljoner kronor i januari, vilket är 8 miljoner kronor (1,1 procent) högre än i januari 2021.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 740 8 740 8 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 43 1 43 1 583
1:2 Insatser för skogsbruket 37 22 37 22 706
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 23 2 23 2 183
1:8 Statens jordbruksverk 77 3 77 3 616
1:10 Gårdsstöd m.m. 44 2 44 2 6 982
1:14 Livsmedelsverket 28 0 28 0 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 3 6 3 204
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 94 - 58 94 - 58 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 84 - 15 84 - 15 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 0 42
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 178 - 1 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 38 - 2 38 - 2 714
Övriga anslag 89 52 89 52 1 264
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 12 0 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 10 0 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 1 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 53
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 - 1 1 - 1 15
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 13 9 13 9 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 1 0 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 2 1 174
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 43 43 43 43 47
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 1 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 4 1 126
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 1 0 - 1 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 0 0 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt