Januari 2022 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 443 miljoner kronor i januari, vilket är 13 miljoner kronor (0,9 procent) högre än samma månad 2021.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 443 13 1 443 13 17 423
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 129 4 129 4 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 67 3 67 3 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 3 6 3 120
2:5 Riksrevisionen 25 1 25 1 356
4:1 Regeringskansliet m.m. 706 30 706 30 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 12 291 12 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 9 6 9 6 705
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 2 1 208
8:1 Mediestöd 51 - 50 51 - 50 1 056
Övriga anslag 157 3 157 3 854
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 82 2 82 2 149
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 7 - 1 124
3:1 Sametinget 3 0 3 0 62
6:2 Justitiekanslern 5 0 5 0 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 9 0 125
6:4 Valmyndigheten 2 1 2 1 27
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 0 0 0 0 50
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 16
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 4 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 2 0 32
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt