September 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 163 miljoner kronor i september, vilket är 52 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än samma månad 2020.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 653 miljoner kronor, vilket är 351 miljoner (3,1 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror framför allt på utgifter inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. som är 329 miljoner kronor (14,2 procent) högre och uppgår till 2 643 miljoner kronor.

Länsstyrelsernas utgifter har ökat till följd av de uppgifter de fått i och med den tillfälliga så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den 22 september 2021 förlängde riksdagen lagen så att den gäller till och med den 31 januari 2022. Länsstyrelserna har uppdraget att se till att regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsernas högre utgifter består också av utgifter för omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, utgifter till följd av att bistå regioner med att genomföra vaccinationer mot covid-19 samt utökad testning för covid-19. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 580 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 163 - 52 11 653 351 16 638
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 130 5 759 1 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 - 7 645 24 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 12 5 59 4 100
2:5 Riksrevisionen 26 - 2 234 - 8 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 565 25 5 806 154 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 255 19 2 643 329 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 8 - 1 82 - 15 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 3 104 - 2 118
8:1 Mediestöd 59 - 103 754 - 158 1 032
Övriga anslag 44 10 568 21 817
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 6 129 7 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 81 1 118
3:1 Sametinget 6 2 42 6 62
6:2 Justitiekanslern 5 0 43 4 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 1 83 2 122
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 14 1 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 126 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 33 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 16 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt