Augusti 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 062 miljoner kronor i augusti, vilket är 21 miljoner kronor (2,0 procent) högre än samma månad 2020.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 490 miljoner kronor, vilket är 403 miljoner (4,0 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror framför allt på utgifter inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. som är 311 miljoner kronor (15,0 procent) högre och uppgår till 2 388 miljoner kronor. Länsstyrelsernas utgifter har ökat till följd av de uppgifter de fått i och med den tillfälliga så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 31 januari 2022, en förlängning med fyra månader då lagen till en början skulle sluta gälla den 30 september 2021. Länsstyrelserna har uppdraget att se till att regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsernas högre utgifter består också av omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, utgifter till följd av att bistå regioner med att genomföra vaccinationer mot covid-19 samt utökad testning för covid-19. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 580 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 062 21 10 490 403 16 638
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 - 1 629 - 4 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 7 580 31 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 0 48 - 1 100
2:5 Riksrevisionen 26 - 1 208 - 6 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 672 29 5 242 128 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 199 - 6 2 388 311 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 4 - 5 74 - 14 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 103 1 118
8:1 Mediestöd 6 2 695 - 56 1 032
Övriga anslag 38 - 3 524 11 817
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 6 123 1 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 2 71 0 118
3:1 Sametinget 3 - 1 37 3 62
6:2 Justitiekanslern 5 1 38 4 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 72 2 122
6:4 Valmyndigheten 2 1 13 2 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 126 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 29 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 14 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt