Juli 2021 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i juli 2 502 miljoner kronor, vilket är 677 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Det är främst utbetalningarna för humanitära insatser och hållbar utveckling som blivit lägre.

Utfallet för de första sju månaderna är 499 miljoner kronor (1,7 procent) högre än samma period 2020.  Det är främst utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer som har ökat, vilket beror på att utbetalningar skett tidigare i år. Utbetalningsmånad för bistånd varierar ofta från ett år till ett annat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
7 Internationellt bistånd 2 502 - 677 29 349 499 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 2 384 - 682 28 391 416 44 963
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 96 - 2 817 53 1 586
Övriga anslag 22 7 141 30 280
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 16 7 102 31 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 23 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 8 0 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt