Juli 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 315 miljoner kronor i juli, vilket är 41 miljoner kronor (3,0 procent) lägre än samma månad 2020.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 428 miljoner kronor, vilket är 381 miljoner (4,2 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror framför allt på utgifter inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. som är 317 miljoner kronor (16,9 procent) högre. Det högre utfallet består främst av utgifter för uppgifter till följd av den tillfälliga så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021. Länsstyrelserna har uppdraget att se till att regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsernas högre utgifter består också av att bistå regioner med testning för och genomförandet av vaccinationer mot covid-19 samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 580 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 315 - 41 9 428 381 16 638
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 135 2 584 - 3 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 77 3 515 24 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 2 43 - 1 100
2:5 Riksrevisionen 26 1 182 - 5 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 763 55 4 569 100 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 210 18 2 189 317 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 8 2 70 - 8 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 102 0 118
8:1 Mediestöd 5 - 126 689 - 57 1 032
Övriga anslag 84 5 486 14 817
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 5 117 6 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 2 62 - 1 118
3:1 Sametinget 5 1 34 4 62
6:2 Justitiekanslern 5 0 33 3 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 10 0 64 1 122
6:4 Valmyndigheten 2 1 11 1 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 126 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 26 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 - 1 13 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt