Juni 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 707 miljoner kronor i juni, vilket är 137 miljoner kronor lägre jämfört med juni 2020.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 4 801 miljoner kronor. Det är 515 miljoner kronor (9,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 707 - 137 4 801 - 515 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 43 5 263 9 545
1:2 Insatser för skogsbruket 13 - 5 87 - 6 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 54 49 278 219 393
1:8 Statens jordbruksverk 37 - 19 318 - 1 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 2 - 79 220 - 14 7 159
1:14 Livsmedelsverket 21 - 1 142 8 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 128 - 33 962 - 376 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 102 - 46 663 - 429 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 3 - 5 3 - 6 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 1 072 79 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 11 299 18 696
Övriga anslag 77 - 27 495 - 16 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 76 0 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 - 2 61 - 2 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. - 15 - 30 11 - 29 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 0 5 3 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 5 17 - 9 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 - 4 5 - 9 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13 0 48 - 1 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 11 - 2 56 - 32 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 43 - 1 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 3 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 29 - 4 71 - 5 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 4 1 77 58 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 9 9 14 14 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt