Juni 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 415 miljoner kronor i juni, vilket är 741 miljoner kronor lägre jämfört med juni 2020.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 46 430 miljoner kronor. Det är 2 560 miljoner kronor (5,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 9 415 - 741 46 430 2 560 93 852
1:1 Statens skolverk 100 19 522 36 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 1 052 642 2 503 681 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 651 0 2 561 - 1 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 95 95 202 145 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 2 121 119 2 121 110 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 - 656 3 093 673 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 162 1 815 - 533 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 269 44 1 732 384 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 1 012 88 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 1 143 14 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 1 169 87 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 1 175 13 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 1 184 81 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 842 10 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 978 72 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 862 7 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 787 56 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 600 6 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 873 59 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 516 5 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 842 10 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 696 88 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 886 30 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 290 18 1 834 103 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 - 69 1 076 583 1 511
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 368 27 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 440 9 3 478 278 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 284 - 51 827 - 96 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 612 143 9 733 530 19 713
1:2 Statens skolinspektion 33 3 211 9 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 11 363 16 770
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 26 0 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 1 120 - 6 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 55 32 114 - 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 19 - 5 43 - 4 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 - 9 9 - 8 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 22 - 4 48 - 6 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 3 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 1 63 4 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 0 77 0 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 17 2 86 7 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 397 24 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 383 29 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 210 1 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 381 34 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 131 1 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 597 41 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 179 0 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 446 31 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 145 1 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 321 29 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 132 1 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 533 43 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 129 1 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 147 16 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 53 1 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 346 29 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 66 0 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 107 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 61 9 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 20 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 288 26 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 45 0 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 242 19 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 44 0 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 264 25 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 55 1 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 228 21 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 40 0 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 228 19 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 35 0 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 183 22 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 29 0 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 212 20 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 39 0 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 90 5 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 35 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 72 4 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 239 19 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 47 0 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 20 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 0 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 2 237 16 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 - 2 67 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 - 2 83 - 5 183
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 18 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 26 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 39 8 214 14 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 1 23 1 50
3:9 Sunet 4 - 1 22 - 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 - 1 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 8 1 21 2 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 75 1 89
4:1 Internationella program 40 23 67 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 1 5 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 1 22 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt