Juni 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 599 miljoner kronor i juni, vilket är 211 miljoner kronor högre jämfört med juni 2020.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 8 113 miljoner kronor. Det är 422 miljoner kronor (5,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 599 211 8 113 422 16 638
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 0 449 - 5 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 - 7 438 21 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 37 1 100
2:5 Riksrevisionen 27 2 156 - 6 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 600 4 3 806 45 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 455 157 1 979 298 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 19 5 62 - 11 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 2 101 1 118
8:1 Mediestöd 328 42 684 69 1 032
Övriga anslag 43 6 402 9 817
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 111 1 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 2 53 0 118
3:1 Sametinget 5 1 29 3 62
6:2 Justitiekanslern 5 0 28 2 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 1 54 2 122
6:4 Valmyndigheten 2 0 9 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 84 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 22 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 1 11 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt