Maj 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 232 miljoner kronor i maj, vilket är 35 miljoner kronor (2,9 procent) högre än samma månad 2020.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 514 miljoner kronor, vilket är 211 miljoner (3,3 procent) högre än samma period 2020. Det beror framför allt på högre utgifter inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. som är 142 miljoner kronor högre.

Utfallet för anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. är 1 524 miljoner kronor hittills i år. Det högre utfallet består främst av utgifter för uppgifter till följd av den tillfälliga så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021. Det är länsstyrelserna som ska se till att det regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsernas högre utgifter består också av att bistå regioner med testning för och genomförandet av vaccinationer mot covid-19 och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 550 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 232 35 6 514 211 16 608
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 0 402 - 5 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 80 14 369 28 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 1 29 1 100
2:5 Riksrevisionen 26 0 129 - 8 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 671 10 3 206 41 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 5 1 524 142 4 001
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 2 42 - 16 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 98 - 2 118
8:1 Mediestöd 60 6 355 26 1 032
Övriga anslag 41 1 359 3 817
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 105 1 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 2 43 - 1 118
3:1 Sametinget 4 1 24 1 62
6:2 Justitiekanslern 6 2 24 2 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 45 0 122
6:4 Valmyndigheten 1 0 7 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 84 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 8 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt