April 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 423 miljoner kronor i april, vilket är 144 miljoner kronor (11,3 procent) högre än samma månad 2020.

Det beror framför allt på att utfallet för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. blev 107 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. Det högre utfallet består främst av utgifter för uppgifter till följd av den tillfälliga så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021. Det är länsstyrelserna som ska se till att det regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsernas högre utgifter består också av att bistå regioner med testning för och genomförandet av vaccinationer mot covid-19 och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 552 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 282 miljoner kronor, vilket är 176 miljoner (3,4 procent) högre än samma period 2020. Det högre utfallet avser framför allt utgifter inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. som är 137 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 423 144 5 282 176 16 459
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 9 356 - 5 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 - 1 289 14 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 2 22 0 100
2:5 Riksrevisionen 24 - 3 103 - 8 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 704 28 2 536 31 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 398 107 1 234 137 4 002
6:1 Allmänna val och demokrati 5 0 34 - 13 107
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 9 1 96 - 3 118
8:1 Mediestöd 60 2 295 20 932
Övriga anslag 83 1 318 2 780
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 99 1 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 1 35 0 118
3:1 Sametinget 6 1 20 0 59
6:2 Justitiekanslern 4 0 17 1 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 - 2 35 0 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 5 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 84 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 15 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 7 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt