Mars 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 207 miljoner kronor i mars, vilket är 13 miljoner kronor (1,1 procent) lägre än samma månad 2020.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 858 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner (0,8 procent) högre än det första kvartalet 2020.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 207 - 13 3 858 31 16 459
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 119 - 12 300 - 14 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 67 2 210 15 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 17 2 100
2:5 Riksrevisionen 28 - 3 79 - 5 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 502 40 1 832 3 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 268 - 15 835 30 4 002
6:1 Allmänna val och demokrati 16 - 12 28 - 13 107
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 78 - 10 87 - 4 118
8:1 Mediestöd 80 - 1 235 18 932
Övriga anslag 43 - 1 235 1 780
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 92 0 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 27 - 1 118
3:1 Sametinget 6 - 2 14 - 1 59
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 13 0 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 26 2 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 4 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 12 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 5 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt