Februari 2021 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i februari 84 miljoner kronor. Det är 17 miljoner kronor (16,6 procent) lägre än i februari 2020. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
5 Internationell samverkan 84 - 17 442 9 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 49 - 7 376 18 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 7 9 - 8 165
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 7 1 49
1:9 Svenska institutet 10 - 4 22 - 3 130
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 5 1 7 0 173
Övriga anslag 9 0 21 1 152
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 10 2 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt