Februari 2021 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter inom respektive område.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 987 miljoner kronor i februari, vilket är 92 miljoner kronor (10,2 procent) högre än i februari 2020.

Det beror framför allt på att utgifterna för anslaget 1:1 Skatteverket blev 74 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. Skatteverket hanterar bland annat de tillfälliga stödåtgärderna anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd som riksdag och regering infört med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
3 Skatt, tull och exekution 987 92 1 909 89 12 679
1:1 Skatteverket 645 74 1 241 48 8 289
1:2 Tullverket 170 4 335 18 2 280
1:3 Kronofogdemyndigheten 172 13 333 23 2 110
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt