Februari 2021 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 237 miljoner kronor i februari 2021, vilket är 64 miljoner kronor högre än motsvarande månad föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
21 Energi 237 64 437 162 4 514
1:1 Statens energimyndighet 30 - 2 54 - 3 365
1:4 Energiforskning 100 15 151 16 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0 0 550
1:7 Energiteknik 82 82 185 184 1 462
1:8 Elberedskap 8 - 6 16 - 6 270
Övriga anslag 17 - 25 30 - 29 351
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 17 2 - 22 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 3 3 3 25
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 24 4 153
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 - 12 2 - 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning - 1 - 2 - 1 - 2 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt