Februari 2021 Utgiftsområde 19: Regional utveckling

Utgiftsområdet omfattar insatser i form av projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning (JTF).

Utfall för utgiftsområdet Regional utveckling

Miljoner kr

Utfallet för Regional utveckling blev 212 miljoner kronor i februari, vilket är 17 miljoner kronor (8,5 procent) högre jämfört med februari 2020.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
19 Regional utveckling 212 17 347 37 4 173
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 99 24 187 51 1 804
1:2 Transportbidrag 19 - 40 24 - 50 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 94 33 136 36 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt