Februari 2021 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 104 miljoner kronor i februari, vilket är 206 miljoner kronor (2,5 procent) lägre jämfört med februari 2020. De lägre utgifterna avser främst anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 104 - 206 16 499 - 64 103 578
1:1 Barnbidrag 2 781 11 5 537 16 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 389 - 317 7 321 - 254 47 652
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 363 61 713 111 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 1 345 84 8 071
1:8 Bostadsbidrag 579 - 6 957 - 23 5 181
Övriga anslag 320 3 627 2 3 627
1:3 Underhållsstöd 233 6 455 7 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 2 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 - 2 170 - 6 1 019
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt