Februari 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 222 miljoner kronor i februari, vilket är 37 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma månad 2020.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 222 37 2 652 44 16 354
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 - 1 181 - 3 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 5 143 13 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 1 10 1 100
2:5 Riksrevisionen 26 - 1 51 - 2 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 655 - 7 1 330 - 37 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 288 31 567 46 3 897
6:1 Allmänna val och demokrati 10 1 13 - 1 107
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 8 7 9 6 118
8:1 Mediestöd 55 2 155 19 932
Övriga anslag 39 0 192 2 780
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 86 0 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 1 17 - 1 118
3:1 Sametinget 5 1 8 1 59
6:2 Justitiekanslern 4 0 9 1 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 17 2 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 3 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 7 1 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 - 1 3 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt