Oktober 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 434 miljoner kronor i oktober, vilket är 158 miljoner kronor (12,4 procent) högre än samma månad 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslaget 8:1 Mediestöd blev 62 miljoner kronor högre än i oktober föregående år.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 087 miljoner kronor, vilket är 509 miljoner (4,0 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror framför allt på att utgifterna inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. är 360 miljoner kronor (13,6 procent) högre och uppgår till 3 006 miljoner kronor.

Länsstyrelsernas utgifter har ökat till följd av de uppgifter de fått i och med den tillfälliga så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den 22 september 2021 förlängde riksdagen lagen så att den gäller till och med den 31 januari 2022. Länsstyrelserna har uppdraget att se till att regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsernas högre utgifter består också av utgifter för omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, utgifter till följd av att bistå regioner med att genomföra vaccinationer mot covid-19 samt utökad testning för covid-19. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 641 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 434 158 13 087 509 16 741
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 53 14 812 15 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 75 9 720 33 927
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 2 66 2 100
2:5 Riksrevisionen 27 0 261 - 8 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 726 37 6 532 190 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 363 31 3 006 360 4 091
6:1 Allmänna val och demokrati 13 - 2 95 - 17 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 1 107 - 1 118
8:1 Mediestöd 81 62 835 - 96 1 032
Övriga anslag 87 9 655 31 847
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 6 136 1 178
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 9 90 10 118
3:1 Sametinget 6 3 48 8 62
6:2 Justitiekanslern 4 0 47 4 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 2 94 4 122
6:4 Valmyndigheten 3 1 17 2 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 168 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 1 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 36 3 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 18 - 2 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt