Januari 2021 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter inom respektive område.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 922 miljoner kronor i januari, vilket är 2 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än i januari 2020.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
3 Skatt, tull och exekution 922 - 2 922 - 2 12 654
1:1 Skatteverket 595 - 26 595 - 26 8 264
1:2 Tullverket 165 14 165 14 2 280
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 10 161 10 2 110
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt