Januari 2021 Utgiftsområde 19: Regional utveckling

Utgiftsområdet omfattar insatser i form av projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning (JTF).

Utfall för utgiftsområdet Regional utveckling

Miljoner kr

Utfallet för Regional utveckling blev 135 miljoner kronor i januari, vilket är 21 miljoner kronor (18,1 procent) högre jämfört med januari 2020. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
19 Regional utveckling 135 21 135 21 4 173
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 88 27 88 27 1 804
1:2 Transportbidrag 6 - 10 6 - 10 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 42 3 42 3 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt